Algemene voorwaarden trouwshop.com, hierna te noemen ID BV

Degene die content (tekst, foto’s, video’s, etc.) plaatst op zijn trouwpagina (hierna te noemen: gebruiker) is hier zelf volledig verantwoordelijk voor. Eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de gebruiker vrijwaart ID BV van alle aansprakelijkheid en eventuele daaruit volgende directe of indirecte schade.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan materiaal met een expliciet (seksueel, racistisch, etc.) karakter te plaatsen. ID BV is gerechtigd zonder opgaaf van reden (delen van) de trouwpagina van de gebruiker te verwijderen en gebruiker de toegang tot onzetrouwpagina.com te ontzeggen. ID BV is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit volgende schade in welke vorm dan ook. ID BV is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit een eventueel verlies van gegevens, door interne danwel externe oorzaken.

Indien de gebruiker de waardebon t.w.v. € 25,- wenst te ontvangen dient de gebruiker een juist en volledig telefoonnummer en adres in te vullen en dient de trouwpagina regulier en volledig opgemaakt te zijn, dit ter beoordeling van ID BV. Per gebruiker c.q. bruidspaar wordt maximaal één waardebon uitgegeven. Na telefonisch contact zal de waardebon toegestuurd worden. Indien op enig moment misbruik wordt vermoed behoudt ID BV het recht om zonder opgaaf van reden verstrekking van de waardebon te weigeren. De waardebon is te besteden bij één van de bedrijven die zich presenteren op www.trouwshop.com.

Alle gegevens van de gebruiker zullen volgende de Wet op Privacy zorgvuldig geregistreerd worden. ID behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken voor aan ID gelieerde aanbiedingen en promoties.