TABOES BIJ PARTNERKEUZE

1

 

Traditie en verleden
In welke vijver mag je vissen naar een geliefde?

In het verleden was het vaak duidelijk binnen welke vijver c.q. groep een huwelijkspartner moest worden gezocht. De selectie werd meestal gedaan op basis van de volgende factoren:

  1. Geloofsovertuiging
  2. Sekse
  3. Sociaal-maatschappelijke positie
  4. Etniciteit

Een katholiek trouwde met een katholiek, een man met een vrouw, een adellijke dame met een adellijke heer en een blanke met een blanke. In sommige landen werden de selectiecriteria zelfs wettelijk vastgesteld. Interraciale en homoseksuele huwelijken waren bijvoorbeeld in veel landen verboden.


Moderne gezichtspunten
In Europa zien de meeste mensen relaties tussen personen uit verschillende bovengenoemde groepen niet meer als taboe. De mens zou de mens echter niet zijn als er geen nieuwe taboes zouden ontstaan en andere factoren waarmee men rekening gaat houden bij het selecteren van partners.

In veel culturen zijn er juist meer taboes en wettelijke beperkingen wat betreft de leeftijd en familieverwantschap van liefdespartners dan in het verleden. Relaties tussen volwassenen en minderjarigen worden tegenwoordig argwanend bekeken en wettelijk aan banden gelegd. Dit geldt ook voor relaties tussen naaste bloedverwanten.


Levensstijl als factor
Bovendien is er een toename van selectie op basis van “lifestyle”.  Mensen met een gekozen “lifestyle” vormen een groep met specifieke overtuigingen en/of uiterlijke verschijningsvormen als gemeenschappelijke factor. Overtuigingen over zaken zoals “duurzaamheid” en “veganisme” al dan niet gecombineerd met uiterlijke verschijningsvormen aangemerkt als “hipster”, “punk” of “gothic”.

Wilt een veganist thuis geconfronteerd worden met een megaconsument van vlees? Is er een verbinding mogelijk tussen actieve leden van het Forum van de Democratie en die van Partij voor de Dieren? Durft een “kakker” zich te vertonen met een “punk” wederhelft? Gelukkig is men echter vrij om te kiezen voor een bepaalde levensstijl en nemen de meeste mensen bewust het risico om uitgesloten te worden als potentiële liefdespartner.

 

Liefde en aantrekkingskracht als basis
In de moderne maatschappij is “aantrekkingskracht”, “compatibiliteit” en “liefde” de belangrijkste factoren geworden bij de selectie van een wederhelft al speelt geld soms ook een rol.  Wij van TROUWSHOP hopen dat de LIEFDE zal zegevieren en wensen onze bruidsparen vooral veel liefde toe.

(DPI 2019)

 Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags