• 2

  ISLAMITISCHE EN “HINDOESTAANSE” HUWELIJKEN (DEEL 1)

   

  Moslims en Hindoes in Nederland 

  Nederland bestaat voor een belangrijk percentage uit personen met een Islamitische (Moslim) of Hindoeïstische achtergrond.

  De meeste Moslims (of hun ouders en/of grootouders) in Nederland hebben hun wortels in Turkije, Marokko, Somalië, Suriname, Pakistan of Indonesië. Niet alleen de stroming van de Islam die men aanhangt maar ook gebruiken uit het land van herkomst hebben invloed op sommige ceremonies en rituelen. Als je gaat trouwen met een Moslim is het dus ook goed om je te oriënteren over de gebruiken en regels die voor zijn specifieke achtergrond van toepassing zijn. Zie ook http://www.huwelijksmanagement.nl

  Het grootste deel van de Hindoes (of hun ouders en/of grootouders) in Nederland zijn Surinamers met een Indiase achtergrond en worden hier aangeduid als “Hindoestanen”. Daarnaast is er een toenemend aantal personen die rechtstreeks afkomstig zijn uit India en Bangladesh. Net als bij de Moslims zijn er een aantal verschillende stromingen waarvan de bekendste de Sanathan Dharm (min of meer conservatief) en de Arya Samaij (min of meer liberaler) zijn.

  De juridische geldigheid van huwelijken

  Het Nederlandse Recht erkent slechts het Burgerlijk huwelijk. Dat is een huwelijk gesloten ten overstaan van een Ambtenaar van de Burgerlijke stand in overeenstemming met de Nederlandse wetten en regels. Een kerkelijk huwelijk (gesloten door navolging van regels en rituelen binnen een geloofsovertuiging en daaraan gekoppelde tradities) heeft geen juridische gevolgen in Nederland.

  Binnen een geloofsgemeenschap heeft een “kerkelijk” huwelijk wel degelijk maatschappelijke en psychologische gevolgen waar betrokkenen rekening mee moeten houden.

  Kerkelijke huwelijken met juridische gevolgen

  Wel erkent Nederland een door een buitenlandse overheid erkend huwelijk gesloten tussen twee personen waarvan minimaal een van de echtelieden een verbondenheid (o.a. nationaliteit) heeft met dat land indien het huwelijk in overeenstemming met de wetten en regels van dat land is gesloten. In dat geval kan een kerkelijk huwelijk wel juridische gevolgen hebben in Nederland als dat in het land waar het is gesloten als rechtsgeldig wordt erkend.

  Islamitische huwelijken (Ar.: nikâh)  die volgens het islamitisch recht (Ar.:sharî’a) zijn voltrokken of huwelijken in Hindoeïstische rituele zin hebben alleen juridische gevolgen in Nederland als ze hebben plaatsgevonden in een land waarbij het kerkelijk huwelijk gelijk wordt gesteld met een burgerlijk huwelijk.
  Stellen die willen weten welke gevolgen huwelijksrituelen in het buitenland in Nederland kunnen hebben, moeten zich goed oriënteren en advies inwinnen. Wat in Nederland geen juridisch gevolg heeft kan in een ander land dat wel hebben. Bovendien zijn de gevolgen soms afhankelijk van de nationaliteit van de partners.
  (wordt vervolgd)

  (DPI 2018)Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags