• 2

  HINDOESTANEN EN HUWELIJK

   

  Hindoestanen in Nederland 

  Er zijn veel Hindoes en Moslims in Nederland. Een groot aantal van hen zijn Hindoestanen van Surinaamse afkomst.

  Er zijn verschillende Hindoeïstische stromingen  waarvan de bekendsten de Sanathan Dharm (min of meer conservatief) en de Arya Samaij (min of meer liberaler) zijn. Ook de Moslims kennen meerdere stromingen. 

  De juridische geldigheid van huwelijken

  Het Nederlandse Recht erkent slechts het Burgerlijk huwelijk. Dat is een huwelijk gesloten ten overstaan van een Ambtenaar van de Burgerlijke stand in overeenstemming met de Nederlandse wetten en regels. Een kerkelijk huwelijk (gesloten door navolging van regels en rituelen binnen een geloofsovertuiging en daaraan gekoppelde tradities) heeft geen juridische gevolgen in Nederland.

  Binnen een geloofsgemeenschap heeft een “kerkelijk” huwelijk wel degelijk maatschappelijke en psychologische gevolgen waar betrokkenen rekening mee moeten houden.

  Kerkelijke huwelijken met juridische gevolgen

  Wel erkent Nederland een door een buitenlandse overheid erkend huwelijk gesloten tussen twee personen waarvan minimaal een van de echtelieden een verbondenheid (o.a. nationaliteit) heeft met dat land indien het huwelijk in overeenstemming met de wetten en regels van dat land is gesloten. In dat geval kan een kerkelijk huwelijk wel juridische gevolgen hebben in Nederland als dat in het land waar het is gesloten als rechtsgeldig wordt erkend.

  Islamitische huwelijken (Ar.: nikâh)  die volgens het islamitisch recht (Ar.:sharî’a) zijn voltrokken of huwelijken in Hindoeïstische rituele zin hebben alleen juridische gevolgen in Nederland als ze hebben plaatsgevonden in een land waarbij het kerkelijk huwelijk gelijk wordt gesteld met een burgerlijk huwelijk.
  Stellen die willen weten welke gevolgen huwelijksrituelen in het buitenland in Nederland kunnen hebben, moeten zich goed oriënteren en advies inwinnen. Wat in Nederland geen juridisch gevolg heeft kan in een ander land dat wel hebben. Bovendien zijn de gevolgen soms afhankelijk van de nationaliteit van de partners.
  (wordt vervolgd)

  (DPI 2018)Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags