slide

SAMENWONEN, TROUWEN EN HUWELIJKSMANAGEMENT: Cursussen en
Trainingen in ontwikkeling bij Expertisegroep Trouwshop

 

A.  INLEIDING: De Affectieve Relatie als Kennisgebied

De meeste mensen vinden het fijn om het leven met een liefdespartner te delen, al is het tegenwoordig niet vanzelfsprekend dat geliefden formeel gaan “trouwen”. Des te vaker gaan ze “samenwonen” zonder bij verschillende praktische en formele aspecten stil te staan. Maar ook zij die formeel een huwelijk aangaan beseffen zich soms niet alle gevolgen van een geregistreerde verbintenis. Dit geldt ook voor professionals die de stellen vóór, tijdens en/of bij het afronden van affectieve relatie moeten bijstaan.

Onze basisplatformen zijn  http://www.expertisegroep.nl en www.trouwshop.com.  Kijk ook naar http://www.trouwsamenwonen.nl en http://www.huwelijksmanagement.nl

Op de platformen is informatie en inspiratie te vinden over alles dat met samenwonen, trouwen en het huwelijk te maken heeft. Daar komt namelijk veel bij kijken: Zowel voor het feesten als voor het blijven delen van het leven.

 

B.  ADVIES, KENNISOVERDRACHT EN TRAINING

Advies en Begeleiding is vaak nodig

Planning is noodzakelijk aangezien door te gaan samenwonen en/of te trouwen er veranderingen plaatsvinden. Tijdens het “samenwonen” en het huwelijk worden de levenspartners geconfronteerd met vragen waarop het antwoord niet altijd voor de hand ligt.

Trouwshop stelt de deskundigheid van deelnemers en partners ter beschikking voor advies aan mensen die lief en leed met elkaar willen delen. Mensen die over en weer “trouw” van elkaar verwachten en samen een kleine organisatie opzetten bestaande uit slechts twee personen. Het is belangrijk dat vragen kunnen worden gesteld over uiteenlopende aspecten van een serieuze relatie zonder meteen gebonden te zijn aan een specifieke “adviseur”.

Maar zelf over een pakket extra kennis beschikken is ook mogelijk

Iemand kan begeleid de gewenste kennis tot zich nemen op het niveau dat voor hem verwerkbaar en toepasbaar is. Dat kan door cursussen, trainingen, seminars en informatiebijeenkomsten te volgen, zowel digitaal als klassikaal. Expertisegroep Trouwshop gaat deze cursussen etc. aanbieden. De modules worden ontwikkeld door deskundige deelnemers, partners en medewerkers van Trouwshop en Expertisegroep. Samenwerking met Regionale Opleiding Centra (ROC’s ) en overheidsinstanties wordt niet uitgesloten.

De modules worden ontwikkeld voor vier verschillende doelgroepen:

1. Stellen die overwegen te gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
2. Personen die al getrouwd zijn en/of samenwonen en hun kennis op bepaalde gebieden willen bijspijkeren teneinde
verantwoorde beslissingen te nemen.
3. Personen die zich beroepsmatig bezighouden met advisering, begeleiding, mediation en/of beleidsbepaling bij familiekwesties, huwelijksmanagement en echtscheiding.
4. Specialisten die op een ander “relatie gerelateerd” gebied hun kennis willen bijspijkeren.

 

C.  BASISTHEMA’S VOOR DE CURSUSSEN/TRAININGEN:

1.     JURIDISCHE ZAKEN GEKOPPELD AAN SAMENWONEN EN TROUWEN
2.     ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE BIJ EEN GEZAMENLIJKE HUISHOUDING
3.     DE INVLOED VAN EEN RELATIE OP INKOMEN EN VERMOGEN
4.     BELASTINGHEFFING EN RELATIE
5.     HUISVESTING EN RISICOBEHEERSING
6.     INTERPERSOONLIJKE VERHOUDINGEN EN CONFLICT

Voor de doelgroep vermeld onder 1 (stellen die overwegen te gaan samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan) wordt een cursus ontwikkeld waarbij alle basisthema’s in beknopte vorm als modules zijn opgenomen. Voor de doelgroep vermeld onder 2 (reeds samenwonenden/echtparen) is het pakket vergelijkbaar met die van doelgroep 1 maar met meer aandacht voor basisthema’s 2 en 6.

Afhankelijk van vooraf aangegeven wensen van deelnemers wordt er meer nadruk gelegd op specifieke modules van de basisthema’s.

Het is natuurlijk vrij voor iedereen om één of meerdere basisthema’s in uitgebreide vorm te bestuderen. Van wie dat wenst te doen wordt wel enige vooropleiding op minimaal MBO niveau verwacht en voor sommige modules zelfs op HBO niveau. De thema’s in uitgebreide vorm zijn voornamelijk bedoeld voor de doelgroepen genoemd onder 3 en 4 (adviseurs, administrateurs, docenten, studenten, mediators, hulpverleners, ambtenaren etc.).

Aan het afronden van elk basisthema op professioneel niveau wordt een certificaat verbonden. Wij gaan het accreditatieproces doorlopen waardoor het volgen van een cursus ook bijdraagt aan het halen van benodigde PE punten.

 

D.  CURSUSAANBOD VAN EXPERTISEGROEP TROUWSHOP: Basisthema’s en Modules

a.  INTRODUCTIECURSUS SAMENWONEN EN TROUWEN:

1.   Juridische zaken gekoppeld aan samenwonen en trouwen
2.    Organisatie en administratie bij een gezamenlijk huishouden
3.    De invloed van een relatie op inkomen en vermogen
4.    Belastingheffing en relatie
5.    Huisvesting en risicobeheersing
6.    Interpersoonlijke verhoudingen en conflict

b.  PRAKTISCH HUWELIJKSMANAGEMENT:

1.   Organisatie en administratie bij een gezamenlijk huishouden
2.   Interpersoonlijke verhoudingen en conflict
3.   Modules naar keuze

c.  JURIDISCHE ASPECTEN VAN EEN BESTENDIGE RELATIE:

1.  Huwelijkse voorwaarden en Huwelijksvermogensrecht
2.  Samenlevingsovereenkomsten etc.
3.  Huwelijk in het buitenland: aandachtspunten
4.  Immigratie, verblijfsvergunning en partnerhereniging
5.  Ondernemerschap en aansprakelijkheid
6.  Juridische aspecten van overlijden
7.  Adoptie en draagmoederschap
8.  Geschillen, procedures en mediation
9.  Ouderschap, wettelijke vertegenwoordiging en voogdij
10. Echtscheiding, beëindiging relatie en boedelscheiding
11. Faillissement en schuldsanering

d.  ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE VAN EEN GEZAMENLIJKE HUISHOUDING:

1.  Praktische aspecten van een huwelijksgoederenregime
2.  Ouderschapsmanagement en kinderopvang
3.  Huwelijkse voorwaarden en administratie
4.  Budgetmanagement
5.  Boedelbeschrijvingen en boedelscheiding
6.  Financiering van huishouding en kinderen

e.  DE INVLOED VAN EEN RELATIE OP INKOMEN EN VERMOGEN:

1.  Pensioenen en uitkeringen gekoppeld aan vorige relaties
2.  Inkomen uit onderneming en ondernemingsvorm
3.  Kostwinnerschap en strategie
4.  Beheer en beschikking over vermogens van partners
5.  Alimentatie bij beëindiging relatie
6.  Alimentatie aan ex-levenspartners
7.  Onderhoud van kinderen uit vorige relaties

f.  BELASTINGHEFFING EN RELATIE:

1.  Samenwoning, huwelijk en belastingheffing
2.  Schenking- en successierechten

g. HUISVESTING EN RISICOBEHEERSING:

1.  Aankoop gezamenlijk huis
2.  Verhuizing naar het buitenland
3.  Hypothecaire financiering
4.  Huur of koop?
5.  Verzekeringen
6.  Complexe situaties

h.  INTERPERSOONLIJKE ZAKEN EN CONFLICTEN:

1.  Culturele, levensbeschouwelijke en etnische knelpunten
2.  Agressie, pesterij en “stalking”
3.  Familiebemoeienissen en vriendenbeleid
4.  Persoonlijkheidsstoornissen en curatele
5.  Samengestelde gezinnen en voormalige partners
6.  Duurzame ontwrichting van relatie
7.  Ouderschapsmanagement
8.  Verdeling van huishoudelijke taken
9.  Huwelijksbehoud, °time out” en scheiding

 

E.  BELANGSTELLING?

Wij zijn op dit moment bezig met de verdere ontwikkeling van alle modules.

Wie belangstelling heeft om als deelnemer, docent of organisatie mee te doen kan dat aangeven door een mail te sturen naar advies@trouwshop.com of info@huwelijksmanagement.nl

Suggesties zijn welkom. Expertisegroep Trouwshop streeft naar effectieve kennisoverdracht waarbij feedback vanuit die samenleving essentieel is. De gestructureerde liefdesrelatie is immers nog altijd de hoeksteen van onze samenleving.

Jullie worden binnenkort geïnformeerd over deelnemingsvoorwaarden en kosten.

mr D.P. Isebia LLM
Expertisegroep Trouwshop

 

 

 Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags