ADVIES VIA TROUWSHOP: VERSTANDIG SAMENWONEN OF TROUWEN

Jouw leven delen

De meeste mensen vinden het fijn om het leven met een liefdespartner te delen, al is het tegenwoordig niet vanzelfsprekend dat geliefden formeel gaan “trouwen”. Des te vaker gaan ze “samenwonen” zonder bij verschillende praktische en formele aspecten stil te staan. Maar ook zij die formeel een huwelijk aangaan beseffen zich soms niet alle gevolgen van een geregistreerde verbintenis.

Trouwshop werkt met de domeinen:    www.trouwshop.com   www.trouwsamenwonen.nl en www.huwelijksmanagement.nl . Op het platform is informatie en inspiratie te vinden over alles dat met samenwonen, trouwen en het huwelijk te maken heeft. Daar komt namelijk veel bij kijken: Zowel voor het feesten als voor het blijven delen van het leven.

Advies en Informatie is vaak nodig

Planning is noodzakelijk aangezien door te gaan samenwonen en/of te trouwen er veranderingen plaatsvinden. Ook tijdens het “samenwonen” en het huwelijk worden de levenspartners geconfronteerd met vragen waarop het antwoord niet altijd voor de hand ligt.

Trouwshop stelt de deskundigheid van deelnemers en partners ter beschikking voor advies aan mensen die lief en leed met elkaar willen delen. Mensen die over en weer “trouw” van elkaar verwachten en samen een kleine organisatie opzetten bestaande uit slechts twee personen. Wij vinden het belangrijk dat jullie vragen over uiteenlopende aspecten van een serieuze relatie kunnen voorleggen zonder jullie meteen gebonden voelen aan een specifieke “adviseur”. Trouwshop helpt je kosteloos op weg om je te oriënteren en keuzes te maken.

Hoe werkt het Advies via Trouwshop?

Een verzoek om informatie of advies wordt eerst door het interne Trouwshop Adviesteam beoordeeld en summier behandeld. Het interne team beschikt over de relevante expertise om de verzoeken te beoordelen en in eerste instantie te beantwoorden. Tegelijkertijd wordt het verzoek neergelegd bij deskundige specialistische deelnemers.

Degenen die om advies en/of informatie hebben gevraagd krijgen naast de summiere beoordeling ook de gegevens van de gespecialiseerde Trouwshop deelnemers die op de hoogte zijn gebracht van de vragen en voor follow up kunnen zorgen als de summiere antwoorden niet voldoende zijn.

Wat voor Advies heb je misschien nodig?

Advies en Informatie vóór of tijdens het samenwonen of huwelijk is vaak nodig in verband met het volgende:

Juridische zaken
– Huwelijkse voorwaarden
– Samenlevingsovereenkomsten etc.
– Huwelijk in het buitenland
– Immigratie, verblijfsvergunning en partnerhereniging
– Ondernemerschap en aansprakelijkheid
– Testament en nalatenschap
– Adoptie en draagmoederschap
– Geschillen
– Wettelijke vertegenwoordiging en voogdij
– Echtscheiding en boedelscheiding
– Faillissement en schuldsanering

Organisatie en Administratie
 Planning en organisatie huwelijk
– Ouderschapsmanagement en kinderopvang
– Huwelijkse administratie
– Budgetbeheer
– Boedelbeschrijvingen en boedelscheiding
– Financiering

Inkomen en Vermogen 
– Pensioenen en uitkeringen
– Salarissen
– Inkomen uit onderneming
– Kostwinnerschap
– Beheer en beschikking vermogens
– Alimentatie bij beëindiging relatie
– Alimentatie aan ex-levenspartners
– Kinderalimentatie

Belastingen
– Samenwoning en belastingheffing
– Huwelijk en belastingheffing
– Schenkings-en successierechten

Huisvesting en Risicobeheersing
– Aankoop gezamenlijk huis
– Verhuizing naar het buitenland
– Hypothecaire financiering
– Huur of koop?
– Verzekeringen
– Complexe situaties

Interpersoonlijke zaken
– Culturele, etnische en godsdienstige knelpunten
– Agressie, pesterij en “stalking”
– Familiebemoeienissen en vriendenbeleid
– Persoonlijkheidsstoornissen
– Samengestelde gezinnen
– Duurzame ontwrichting van relatie
– Opvoeding van kinderen
– Verdeling van huishoudelijke taken

Wat nu?
Er zijn waarschijnlijk veel meer gebieden  waarbij “stellen” advies nodig hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen of om eigen meningen te toetsen. Bij Trouwshop komen zij aan informatie via de secties Blog, Tips en Forum. Voor persoonlijk advies kunnen zij gewoon een verzoek sturen via advies@trouwshop.com of info@trouwshop.com met omschrijving van het probleem of de vraag. Laat jouw vrienden en relaties dit ook weten!

mr D.P. Isebia LLM

TrouwShop/ TrouwSamenwonen/ HuwelijksManagement

Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags