2

Geloof, Cultuur en de keuze van een liefdespartner

Geloof en/of Godsdienst komt in het dagelijks leven niet zo vaak meer ter sprake. De gezegde “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen” is wel bij de meeste Nederlanders bekend. Ook buiten Nederland werd een “interreligieus” huwelijk niet bepaald aangemoedigd. Het is goed om even stil te staan bij de eventuele gevolgen van het trouwen met een partner die een andere religieuze achtergrond heeft.

De invloed van godsdienst, religieuze traditie of levensbeschouwing op de keuze van een levenspartner is tanende maar nog altijd groot. Dat is niet vreemd. Mensen ontmoeten elkaar meestal binnen kringen waar zij door een gemeenschappelijke achtergrond of overtuiging in verzeild zijn geraakt. Bij scholen, kerken, families, buurten en vieringen.

Bovendien zijn we gevoelig voor een afkeurende blik van onze vertrouwde omgeving en willen wij die niet lichtvaardig  verlaten.

Toch kiezen voor iemand met een andere achtergrond

Door de ontkerkelijking durft men vaker een kussen te delen waar ook de duivel deelgenoot van zou kunnen zijn. De duivel delft dan toch het onderspit tegen de “engel” van aantrekkingskracht en liefde.

Er is dus (in het algemeen) sprake van meer acceptatie van godsdienstige verschillen tussen echtgenoten. Dit geldt wel voornamelijk voor verschillen door deelname aan andere kerkgenootschappen met een christelijke basis. Katholieken trouwen inmiddels zonder probleem met Protestanten.

Minder acceptatie is er nog altijd voor de verbintenis van personen met geloofsovertuigingen waarvan ook de grondslagen verschillen. Er is dan immers meer kans op culturele verschillen die als storend kunnen worden ervaren.

De praktische aspecten van verschil

Het belangrijkste bij de beslissing om het leven samen te delen is dat de partners zich goed bij elkaar voelen en  om kunnen gaan met elkaars eigenaardigheden.

Het leven samen moet wel voor beide partijen met genoegen uitvoerbaar zijn. Het is verstandig om te weten waar je rekening mee moet houden als je geliefde hoort bij een andere overtuiging of traditie en daar ook belang aan hecht.

Respect voor geloof en levensovertuiging

Respect voor het geloof van de andere is een groot goed. Geloof of levensovertuiging biedt vaak aanknopingspunten voor het halen of het versterken van blijdschap uit het leven.
Voor velen biedt het geloof een uitkomst zelfs als de logica daarin faalt. De godsdienstige beleving van de ander moet dus niet negatief worden benaderd.

Fricties op dit punt kan je et beste vermijden  door vóór het huwelijk open kaart te spelen en te communiceren.

Een aantal aandachtspunten

Liefde moet de communicatie over zaken die het geloof of de traditie raken voor jullie mogelijk maken. Als angst de reden is om er niet over te praten, vergroot je juist de kans dat die angst werkelijkheid wordt.Kijk ook naar SAMENWONEN, TROUWEN EN HUWELIJKSMANAGEMENT: Cursussen

Probeer objectieve informatie te verzamelen en te praten met familieleden en vrienden waarmee je goed contact hebt maar misschien nog dieper in de geloofsgroep of de traditie verankerd zijn.

Informeer je goed over de juridische en praktische gevolgen van een kerkelijk huwelijk volgens de rituelen van het geloof van jouw partner in een regio waarin dat geloof maatgevend is. Lees WOORDEN EN RELATIES: Reflecties

Laat de LIEFDE vooral maatgevend zijn! De praktische uitvoering van een liefdevol leven samen heeft wel meer kans door communicatie en informatie vooraf.

DPI
-Trouwshop NederlandGratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags