Godsdienst als factor bij de keuze van een partner

Godsdienst komt in het dagelijks leven niet zo vaak meer ter sprake. Het gezegde “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen” is wel bij de meeste Nederlanders bekend. Ook buiten Nederland werd een “interreligieus” huwelijk niet bepaald aangemoedigd. Het is goed om even stil te staan bij de eventuele gevolgen van het trouwen met een partner die een andere religieuze achtergrond heeft.

De invloed van godsdienst, religieuze traditie of levensbeschouwing op de keuze van een levenspartner is tanende maar nog altijd groot. Dat is niet vreemd. Mensen ontmoeten elkaar meestal binnen kringen waar zij door een gemeenschappelijke achtergrond of overtuiging in verzeild zijn geraakt. Bij scholen, kerken, families, buurten en vieringen.

Bovendien is de gemiddelde mens gevoelig voor afkeuring door zijn vertrouwde omgeving en wenst hij die niet lichtvaardig te verlaten.

 

Toch kiezen voor iemand met een andere achtergrond

Door de ontkerkelijking durft men steeds vaker de straat over te steken om iemand met een ander geloof te bewegen tot het delen van een kussen waar ook de duivel deelgenoot van zou kunnen zijn. De duivel delft dan vaak het onderspit tegen de “engel” van aantrekkingskracht en liefde.

Er is dus (in het algemeen) sprake van meer acceptatie van godsdienstige verschillen tussen echtgenoten. Dit geldt voornamelijk voor verschillen door deelname aan andere kerkgenootschappen met een christelijke basis. Minder acceptatie is er nog altijd voor de verbintenis van personen met geloofsovertuigingen waarvan ook de grondslagen verschillen. Er is dan immers meer kans op culturele verschillen die als storend kunnen worden ervaren.

De praktische aspecten van verschil

Het belangrijkste bij de beslissing om het leven samen te gaan delen is dat de partners zich goed bij elkaar voelen en het gevoel hebben om te kunnen gaan met elkaars eigenaardigheden. Het leven samen moet wel voor beide partijen met genoegen uitvoerbaar zijn. Het is wijs om bewust te zijn van waar je rekening mee moet houden als je geliefde hoort bij een andere overtuiging of traditie en het belang dat hij/zij eraan hecht.

Respect voor geloof en levensovertuiging

Respect voor het geloof van de andere is een groot goed. Geloof of levensovertuiging biedt vaak aanknopingspunten voor het halen of het versterken van blijdschap uit het leven.
Voor velen biedt het geloof uitkomst zelfs als de logica of de materie daarin faalt. De godsdienstige beleving moet dus niet negatief worden benaderd.

Wees wel bewust van waar je rekening mee moet houden als je geliefde hoort bij een andere overtuiging of traditie en van het belang dat hij/zij eraan hecht.
De enige wijze om fricties op dit punt te vermijden is door vóór het huwelijk of andere vormen van structureel partnerschap open kaart te spelen en te communiceren.

Een aantal aandachtspunten

Liefde moet de communicatie over zaken die het geloof of de traditie raken voor jullie mogelijk maken. Als angst de reden is om er niet over te praten, vergroot je juist de kans dat die angst werkelijkheid wordt.Kijk ook naar SAMENWONEN, TROUWEN EN HUWELIJKSMANAGEMENT: Cursussen

Probeer objectieve informatie te verzamelen en te praten met familieleden en vrienden waarmee je goed contact hebt maar misschien nog dieper in de geloofsgroep of de traditie verankerd zijn.

Informeer je goed over de juridische en praktische gevolgen van een kerkelijk huwelijk volgens de rituelen van het geloof van jouw partner in een regio waarin dat geloof maatgevend is. Lees WOORDEN EN RELATIES: Reflecties

Laat de LIEFDE vooral maatgevend zijn! De praktische uitvoering van een liefdevol leven samen heeft de grootste kans door communicatie en informatie vooraf.

mr Dwight P. Isebia
-Trouwshop NederlandGratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags