trouwambtenaar-in-gesprek

‘Mag ik van jou van de trouwambtenaren Koos Kiens? Het lijkt wel één van de vele vragen welke bij het oud – Hollandse spelletje ‘Kwartetten’ werden gesteld om zo een kwartet te kunnen verzamelen. En zo zal het ook bij jullie als aanstaand bruidspaar kunnen gebeuren als je alles al hebt geregeld; de trouwjurk, dat flitsende pak voor de bruidegom, trouwkaartjes, de plek voor de huwelijkssluiting, de voorganger en het koor bij het kerkelijk huwelijk, een uniek gelegen feestlocatie tot zelfs de tafelindeling bij het bruiloftsmaal aan toe. Dan komt bij veel jonge stelletjes ineens de vraag op: ‘Maar wie wordt nu onze trouwambtenaar en hoe vinden we er eentje?’

Een trouwoerwoud aan mogelijkheden
In deze blog zal ik door het trouwoerwoud met zoveel mogelijkheden op het gebied van trouwambtenaren met mijn schrijverskapmes voor jullie uit lopen om een pad te kappen door deze jungle. Er zijn zoveel mogelijkheden, vragen, spraakverwarringen en misverstanden over de zoektocht naar dé trouwambtenaar. Lees door en het wordt vanzelf overzichtelijker en kan er zeker toe bijdragen dat de trouwambtenaar die jullie uiteindelijk zelf kunnen kiezen een meerwaarde is voor jullie mooiste gezamenlijke levensdag.

B.A.B.S…. ik ken geen Babs
Een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand is aangesteld door een gemeente om huwelijken en geregistreerde partnerschappen te sluiten op de officiële gemeentelijke trouwlocaties. Deze B.A.B.S. doet dit naast mogelijk andere werkzaamheden waarbij belangrijke gemeentelijke criteria bij de aanstelling zijn: ‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘welbespraaktheid’. In elk team van B.A.B.S.-en kom je zowel vrouwen als mannen tegen en oudere jongeren en ouderen, allen herkenbaar door de toga met het gemeentewapen. De witte bef wordt soms vervangen door een shawl of gemeentelijke stropdas. En ze zijn ook herkenbaar op de gemeentelijke website waar ze zich presenteren met foto en tekst en soms zelfs met een filmpje. Een ideale manier om als jullie in ondertrouw gaan aan de gemeentelijke balie te melden: ‘We hopen dat Koos Kiens als B.A.B.S. beschikbaar is op onze huwelijksdag!’. De kosten voor jullie ‘Koos’ zijn dan inbegrepen bij de gemeentelijke leges voor het huwelijk. Hij wordt dan benaderd door de afdeling ‘Burgerlijke stand’ van de gemeente. Maar let op, er zijn ook gemeenten waar je als a.s. bruidspaar zelf de B.A.B..S. moet bellen. Lees dus goed de info op deze gemeentelijke site.

Trouwambtenaar en B.A.B.S.
En iedere B.A.B.S., beëdigd hiervoor door de rechtbank, is dus ook trouwambtenaar. Soms hebben ze er zoveel lol en ambitie in dat ze ook voor zichzelf als zelfstandig trouwambtenaar werken. Daar rekenen ze dan wel een eigen tarief voor wat op hun website meestal wordt toegelicht. Want het blijft natuurlijk maatwerk. Daarnaast blijven ze met hetzelfde ongebreidelde enthousiasme hun gemeentelijke huwelijken als B.A.B.S. sluiten.

Van over de gemeentegrens mag ook
Mogelijk kennen jullie ook een trouwambtenaar uit een andere gemeente die jullie een keer hebben meegemaakt en die jullie willen vragen om het huwelijk te sluiten. Die mogelijkheid is er, B.A.B.S. Koos blijft dan ‘op stal’, en kijk dan goed op de gemeentelijke site hoe dat moet worden geregeld. Soms kan deze trouwambtenaar formulieren downloaden, of hij / zij moet een verzoek aan het College van B&W richten. Deze trouwambtenaar van buitenaf wordt niet door de gemeente, maar door jullie als bruidspaar betaald. Er zijn soms gemeenten die ongeveer € 150 administratiekosten berekenen als jullie deze trouwambtenaar van buitenaf willen. Kijk het dus goed na, het staat op de gemeentelijke website, en laat jullie niet verrassen.

‘Mag mijn vader ook mijn huwelijk sluiten?’
In Nederland is dit mogelijk en er zijn gemeenten die hier aan meewerken. Andere gemeenten zijn meer terughoudend doordat ze bang zijn voor het kwaliteitsbeginsel van de ééndaagse trouwambtenaar en omdat er ook een grotere administratie mee gepaard gaat (zo moet je vader dan ook voor één dag beëdigd worden bij een rechtbank). Daar zijn dan natuurlijk ook meer kosten aan verbonden, maar het is (gelukkig) mogelijk. Burgemeester en wethouders van elke gemeente zijn door hun baan wel in de mogelijkheid om op verzoek huwelijken te sluiten (denk maar aan Job Cohen als burgemeester van Amsterdam bij het wettelijk huwelijk van toen prins Willem Alexander en prinses Maxima).

Het vak van zelfstandig trouwambtenaar
Dit vak bestaat nog niet zolang en er zijn veel vrouwen en veel minder mannen in werkzaam, maar allen zijn ze ook B.A.B.S. Allen delen ze de passie voor hun vak en ze zijn voortdurend zoekende naar maatwerk voor jullie als bruidspaar. Dat kan met een zeer persoonlijk verhaal, symbolen en ook gevoed vanuit de beleving van collega – trouwambtenaren. Via internet, denk maar aan de bedrijvenpagina’s, kom je ze onder de mooiste websitebenamingen tegen. Kom je op het strand bij strandtent ‘Kapitein Bonkepoot’ een bruidspaar, bruiloftsgasten en een trouwambtenaar (meestal in toga) tegen en deze strandtent is geen officiële gemeentelijke trouwlocatie dan weet je zeker dat het een ceremonieel huwelijk is wat gesloten wordt. Door gemeentelijk gratis te trouwen, na tien minuten sta je met twee getuigen weer buiten, is het wettelijk huwelijk gerealiseerd en kan je met een ceremonieel huwelijk op elke locatie trouwen. En met een trouwambtenaar erbij is dat moment voor jullie uniek, maatwerk, want het is jullie liefdesplek en zeker intens om dat te delen met alle bruiloftsgasten.

Zeven tips voor de keuze van de trouwambtenaar voor het begin van zeven vette jaren

  • Ga jullie eigen ervaringen met het sluiten van wettelijke huwelijken na, want misschien herinneren jullie je nog die ene en unieke trouwambtenaar. Maar kijk zeker ook altijd naar het B.A.B.S.-en team op de gemeentelijke website.
  • Een intakegesprek met een trouwambtenaar kan 1 – 2 uur duren waarin hij / zij veel vragen stelt om jullie beter te leren kennen, de aanwezigen beter in beeld te krijgen maar ook om te weten hoe jullie het willen hebben. Let op dat er ook gemeenten zijn waar een B.A.B.S. door de vele te sluiten huwelijken de intake louter telefonisch doet.
  • Geef duidelijk aan bij het intakegesprek of het korter of langer mag duren. Mag er iets persoonlijks worden gezegd? Houden jullie van een interactief optredende trouwambtenaar met een knipoog of juist niet?
  • Een trouwambtenaar zal heel veel aan jullie vragen, maar natuurlijk mogen jullie alles ook aan hem / haar vragen. Het moet immers maatwerk worden op jullie mooiste levensdag.
  • Is er ondanks jullie keuze via de gemeentelijke site met de B.A.B.S. geen klik in het intakegesprek, zeg het en de gemeente kan een alternatief bieden. Het komt nauwelijks voor, maar toch!
  • Je mag de trouwambtenaar vragen om zonder toga het huwelijk te sluiten.
  • Kijk op websites van trouwambtenaren naar hoe ze zich presenteren, lees de referenties van bruidsparen die jullie zijn voorgegaan en foto’s spreken ook meer dan duizenden woorden.

Jullie hoeven maar twee keer ‘Ja’ te zeggen… tegen elkaar en tegen dé trouwambtenaar van jullie keuze. Dat moet nu toch zeker wel lukken?

trouwambtenaar
bruidspaar-zwar-wit trouwambtenarenGratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags