huwelijksreis-afrika-Safari-6

Het huwelijk als vanzelfsprekend instituut

Voor een groot deel van de wereldbevolking is het huwelijk  vanzelfsprekend  voor een gezamenlijke huishouding waarbij ook liefde en intimiteit belangrijk is. In de meeste samenlevingen zijn er regels en rituelen aan verbonden die afhankelijk zijn van cultuur, wetgeving en geloofsovertuiging. De maatschappij verbindt gevolgen aan het huwelijk. Ook alternatieve vormen van langdurige liefdesrelaties worden van het concept huwelijk afgeleid.  Hoe zit dat als er sprake is van slavernij?

Personenrecht en slavernij

 Tegenwoordig gaat men er hier vanuit dat alle mensen personen zijn. Op personen is het “personen en familierecht” van toepassing waarin ook het huwelijk wordt geregeld. Alleen natuurlijke personen (personen van vlees en bloed) kunnen trouwen.

Mensen die tot slaaf waren gemaakt en  vanuit Afrika werden getransporteerd naar het Amerikaanse continent waren geen personen in de zin van de wet.  Al waren zij wel mensen met dezelfde primaire gedachten, wensen en behoeften was het instituut huwelijk niet voor hen bestemd. Zij waren levende goederen vergelijkbaar met vee. Hun liefde voor een ander mens was niet relevant voor de eigenaar en het formaliseren niet waard. Een “slaaf” had trouwens geen bezit en hoefde (in tegenstelling tot zijn eigenaar) niets te regelen voor zijn vermogen en nalatenschap.

Het  fundamentele verschil en de impact

Er is een fundamenteel verschil tussen de tot slaaf gemaakte voor de trans-Atlantische route en de lijfeigene en de “slaaf” die in de “oude wereld” bekend waren. De mensen die uit Afrika werden gehaald zijn losgerukt van hun omgeving en “ontpersoonlijkt”. Bovendien werden hun uiterlijke kenmerken gelijkgesteld aan de kenmerken van een mens die geen persoon was. Een “zwarte” was een “slaaf” tenzij het tegendeel bewezen werd.

De impact

Een tot slaaf gemaakt mens was dus volgens de toen geldende wet geen persoon die kon trouwen of zelf kon kiezen aan wie hij trouw wou zijn. Nog sterker: er zijn gevallen bekend waarbij “slaven” in onderpand werden gegeven voor het verzekeren van een “bruidsschat”.

Slavernij heeft  grote gevolgen gehad voor de maatschappij en die gevolgen werken tot in het heden door. Het is dus niet vreemd dat discussies daarover nu nog veel emoties opwekken. Als informatieplatform voor alles wat met “trouwen” te maken heeft vonden wij van TROUWSHOP het ook gepast om het punt “Huwelijk en Slavernij” aan te stippen.

(DPI 2022)

 Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags