_0000_1

Bezittingen en schulden: De meesten denken daar niet aan als zij beslissen samen door het leven te gaan.

 

Een inventarisatie van hoe het zit met de materiële kant van het leven is vaak  toch nodig. Deze checklist is afgeleid van de model Checklist verdelen en verdelen Huwelijkse voorwaarden van de Rechtbanken.

Het is belangrijk om een  inventarisatie te maken vóór het begin, soms tijdens enin ieder geval  aan het einde van  een Huwelijk. Huwelijksmanagement  is van belang.

A.WAT IN IEDER GEVAL DUIDELIJK MOET ZIJN

Zijn jullie getrouwd of willen jullie trouwen in gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of met andere huwelijkse voorwaarden? Dat is van belang voor het vaststellen van hoe het zit met bezittingen en schulden.

Kiezen of hebben jullie  bijvoorbeeld gekozen voor een algemene gemeenschap van goederen, een beperkte gemeenschap, eenvoudige gemeenschappen of koude uitsluiting met of zonder verrekenbedingen? Kijk hier voor meer informatie.

Zijn er verschillen van mening over de afwikkeling en/of opstelling van huwelijkse voorwaarden?

Zij jullie met elkaar eens over Hoe het zit met  de waarde van bepaalde bestanddelen, de kosten van de huishouding, en overige posten? Kijk hier voor meer informatie.

Is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen?

Er is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en je getrouwd bent na 2019

Is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen krachtens de akte?

Hebben jullie door huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap afgesproken?

Is er sprake van een eenvoudige gemeenschap?

Zijn en/of worden sommige rechten en/of goederen samen verworven en/of sommige verplichtingen gezamenlijk aangegaan?

Is er sprake van een huwelijksgoederenregime naar buitenlands Recht?

Wat is de overeengekomen peildatum voor de waardering?

B.DE OMVANG VAN EEN ALGEMENE, BEPERKTE OF EEN EENVOUDIGE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Uit welke onderdelen bestaat de gemeenschap?

Onroerende zaken

Zaak 1: adres en eigenaar

Zijn jullie eens  over de verdeling?

Wat hebben jullie afgesproken?

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Wat is de Peildatum en de waarde op peildatum?

Hypothecaire leningen in verband onroerende zaken

Is er sprake van hypothecaire leningen in verband met bovenstaande onroerende zaken?

Geef informatie over de volgende zaken: Onroerende zaak, Hypotheeknemer, Kenmerk, Debiteur (Vul hier in op wiens naam de hypotheek staat).

Is er overeenstemming over wat met deze lening moet gebeuren?  Beschrijf kort de overeenstemming.

Is er geen overeenstemming over wat met deze lening moet gebeuren?

Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de hoogte op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Polissen verbonden aan hypothecaire leningen

Is er sprake van polissen verbonden aan bovenstaande hypothecaire leningen?

Geef informatie over de volgende zaken: Hypothecaire lening, Instantie (vul in bij wie de polis is afgesloten), Polisnummer en Tenaamstelling.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Andere vormen van vermogensopbouw verbonden aan hypothecaire leningen 

Is er sprake van andere vormen van zelfstandige vermogensopbouw verbonden aan bovenstaande hypothecaire leningen?

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Roerende zaken

Behoren tot de gemeenschap roerende zaken?

Vul de lijst van inboedelgoederen volgens het model in. Beschrijf de auto(‘s) en eventuele overige roerende zaken, de eigendom, de peildatum, de waarde op peildatum, het voorstel met betrekking tot de verdeling en de bewijsstukken.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Voeg de waarde op peildatum, bewijsstukken met productienummers, een toelichting en een voorstel toe.

Bankrekeningen

Behoren tot de gemeenschap (saldi van) bank- en spaarrekeningen?

Geef informatie over de volgende zaken: naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming. Maximaal 200 tekens.

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Wat is de peildatum, het saldo op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Verzekeringen

Behoren tot de gemeenschap een of meer kapitaal- en/of lijfrenteverzekeringen of andere verzekeringen met een waarde?

Geef informatie over de volgende zaken: maatschappij, polisnummer, tenaamstelling.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Waardepapier

Behoren tot de gemeenschap effecten, aandelen, obligaties of andere verhandelbare waardepapieren?

Het gaat hier niet om aandelen in een vennootschap waarvan een van partijen (ook) bestuurder is. Die komen aan de orde bij Vermogen in ondernemingen.

Geef informatie over de volgende zaken: omschrijving, tenaamstelling.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Vorderingen

Behoren tot de gemeenschap vorderingen op derden?

Geef een omschrijving en informatie over de volgende zaken: crediteur, debiteur.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Ondernemingen

Drijft een van de partijen of drijven partijen gezamenlijk een onderneming?  Geef informatie over de volgende zaken: naam, rechtsvorm, ondernemer.

Indien er sprake is van een eenmanszaak dient u in de processtukken de activa en de passiva daarvan te vermelden en een voorstel te doen tot verdeling/verrekening van deze activa en passiva, dan wel, indien er sprake is van overeenstemming tussen partijen, te vermelden wat deze overeenstemming inhoudt

Is er overeenstemming over de verdeling?

Beschrijf kort de overeenstemming.

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Overige activa

Behoren tot de gemeenschap activa die niet in een van de vorige categorieën vallen?

Geef een omschrijving en noteer de tenaamstelling.

Is er overeenstemming over de verdeling?

Is er geen overeenstemming over de verdeling?

Wat is de peildatum, de waarde op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

Schulden

Behoren tot de gemeenschap schulden anders dan hypotheken?

Hieronder kunnen ook voor het geschil relevante fiscale verplichtingen worden verstaan.

Geef een omschrijving en noteer de crediteur en debiteur.

Is er overeenstemming over de draagplicht ter zake deze schuld?

Wat is de peildatum, de hoogte op de peildatum, schrijf een voorstel met eventueel een toelichting en voeg bewijsstukken toe.

C. GOEDEREN DIE NIET TOT EEN GEMEENSCHAP HOREN

Onroerende zaken

Zaak 1: adres en eigenaar

Wat is de Peildatum en de waarde op peildatum?

Zaak2: ……………………….

Hypothecaire leningen in verband onroerende zaken

Is er sprake van hypothecaire leningen in verband met bovenstaande onroerende zaken?

Geef informatie over de volgende zaken: Onroerende zaak, Hypotheeknemer, Kenmerk, Debiteur (Vul hier in op wiens naam de hypotheek staat).

Verzamel de volgende informatie: Wat is de peildatum en de hoogte op de peildatum,

Polissen verbonden aan hypothecaire leningen

Is er sprake van polissen verbonden aan bovenstaande hypothecaire leningen?

Geef informatie over de volgende zaken: Hypothecaire lening, Instantie (vul in bij wie de polis is afgesloten), Polisnummer en Tenaamstelling.

Andere vormen van vermogensopbouw verbonden aan hypothecaire leningen 

Is er sprake van andere vormen van vermogensopbouw verbonden aan bovenstaande hypothecaire leningen?

Roerende zaken

Vul de lijst van inboedelgoederen volgens het model in. Beschrijf de auto(‘s) en eventuele overige roerende zaken die niet in een gemeenschap vallen: de eigendom, de peildatum en de waarde op peildatum.

Bankrekeningen

(saldi van) Bank- en spaarrekeningen zie niet horen bij de gemeenschap.

Geef informatie over de volgende zaken: naam bank, rekeningnummer, tenaamstelling.

Verzekeringen

Kapitaal- en/of lijfrenteverzekeringen of andere verzekeringen met een waarde?

Geef informatie over de volgende zaken: maatschappij, polisnummer, tenaamstelling.

Waardepapier

Het gaat hier niet om aandelen in een vennootschap waarvan een van partijen (ook) bestuurder is. Die komen aan de orde bij ‘Vermogen in ondernemingen.

Geef informatie over de volgende zaken: omschrijving, tenaamstelling

Vorderingen

Geef een omschrijving en informatie over de volgende zaken: crediteur, debiteur.

Ondernemingen

Drijft een van de partijen  een onderneming?  Geef informatie over de volgende zaken: naam, rechtsvorm, ondernemer.

Overige activa

Geef een omschrijving en noteer de tenaamstelling.

Schulden

Geef een omschrijving en noteer de crediteur en debiteur.

 Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags