Wat doe je als jouw huwelijk niet zo loopt als gepland…?

Een echtscheiding aanvragen?

Vaak wordt de trouwdag door mensen gezien als de mooiste dag van hun leven. Een dag waar ze lange tijd naartoe hebben geleefd en die zo perfect mogelijk moet zijn. De trouwdag is een bezegeling van de liefde voor elkaar, maar tegelijk ook een baken dat een nieuwe levensfase markeert. En natuurlijk valt te hopen dat het huwelijk minstens zo mooi zal zijn als die trouwdag en dat je samen tot in lengte van jaren mag genieten van elkaars aanwezigheid, steun, liefde en vertrouwen. Helaas wijst de praktijk vaak anders uit. Uit cijfers blijkt dat heel wat stellen een echtscheiding aanvragen omdat het huwelijk niet zo loopt als ze verwacht hadden. Ongeveer een derde van alle huwelijke strandt en daar waar het een huwelijk tussen een man en een vrouw betreft, is het in tachtig procent van de gevallen de vrouw die hiertoe het initiatief neemt.

In voor- en tegenspoed

Voordat je een dergelijke dramatische beslissing neemt, is er meestal al heel wat gebeurd. Je hebt immers in eerste instantie heel bewust voor elkaar gekozen. Je trouwt niet zomaar met iemand en een scheiding is over het algemeen het laatste waaraan je op dat moment denkt. Je belooft elkaar eeuwige trouw in voor- en tegenspoed, maar een overdaad aan tegenspoed kan je soms op andere gedachten brengen. Er kunnen diverse aanleidingen zijn om niet langer samen verder te willen gaan. Soms ontstaat zo’n situatie doordat de beide partners onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar hebben gehad. Ze zijn dan min of meer uit elkaar gegroeid en uiteindelijk blijkt er een soort kloof te zijn ontstaan die niet meer te overbruggen is. Vaak speelt ook oneerlijkheid een rol. Als de vertrouwensband ernstig beschadigd is, bijvoorbeeld door overspel, diefstal of soortgelijke problemen, komen echtelieden vaak tot de conclusie dat het beter is om elkaar te verlaten. Als die situatie zich voordoet, is het natuurlijk fijn als kosteloos scheiden een reële optie is. Het leven is immers al duur genoeg en als je inkomen onder een bepaalde grens ligt, kun je hiervoor zelfs gratis begeleiding aanvragen.

Aandachtspunten

Bij een scheiding komt vaak meer kijken dan je aanvankelijk misschien zou verwachten. Een scheiding moet bijvoorbeeld altijd door een rechter worden bekrachtigd. Als de beide partners het over alles in goede harmonie eens worden, bespaart dat veel geregel en dus ook veel tijd. Denk hierbij aan zaken als het regelen van de opvoed- en zorgtaken voor de eventuele kinderen, het verdelen van bezittingen en schulden, het overzetten of verkopen van de gezamenlijke woning, het aanpassen van financiële regelingen, zoals de pensioenopbouw, enzovoort. Wellicht zijn bepaalde zaken al bij het sluiten van het huwelijk geregeld door middel van huwelijkse voorwaarden. Alles wat geregeld moet worden, leg je uiteindelijk samen vast in een echtscheidingsplan. In het geval van minderjarige kinderen dient dat te worden aangevuld met een ouderschapsplan. De scheidingsmediator kan bemiddelen wanneer je er samen niet goed uit komt en kan beide partners hierin ondersteunen.Gratis trouwpagina: Je eigen gratis trouwpagina mét handige online weddingplanner / checklist én ook nog eens een waardebon van € 25,-? Dat kan allemaal bij de Trouwshop. En daarbovenop krijg je ook nog eens de Trouwshopkaart, dé voordeelkaart voor het huwelijk. » Aanmelden

Tags